Kyrkans miljöarbete

En jordglob – en miljö

Nästan alla människor betraktar det som självklart att miljön ska vara frisk utan skadliga föroreningar, avfall och andra störningar. För att vi ska kunna ha ett gott liv krävs tillgång till rent vatten, ren luft och mark att bruka. Vi vet att dessa värden är hotade. Det mesta av Svenska kyrkans arbete och engagemang för klimat och miljö pågår runt om i vårt land. Ofta i det tysta. Det är ofta i den dagliga verksamheten det prövas om våra ord faktiskt omsätts i handling.