Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet.

Kyrkofullmäktige består av 47 ledamöter och sammanträder två till tre gånger om året för att anta mål och riktlinjer för pastoratet samt för att upprätta budget och godkänna bokslut. De fastställer kyrkoavgiften och ger förslag på begravningsavgift. Kammarkollegiet fastställer slutligen begravningsavgiften. Kyrkofullmäktiges ordförande är Ulla-Britt Mattisson.

De 47 ledamöterna och 23 ersättarna valdes i september 2013 och sitter fram till nästa val i september 2017.

Mandatfördelningen vid valet 2013:

  • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S), 18 mandat
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), 12 mandat
  • Borgerligt Allians i Malmö (BOA), 8 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD), 7 mandat
  • SPI Seniorpartiet, 2 mandat

Ordförande Ulla-Britt Mattisson (S)
1:e vice ordförande Signe Andrén, (POSK)
2:e vice ordförande Lars Myllenberg, (BOA)

kyrkofullmaktige_mp15170_480px

KONTAKT

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulla-Britt Mattisson, 0709-49 11 26