Kyrkoråd

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

I kyrkorådet ingår följande personer:

Claes Block
Ingrid Petersson
Anna Brandoné
Patrik Lindqvist
Linda Isberg
Karin Rosenquist Andersson
Nima Gholam Ali Pour
Lena Jönsson
Per Håkansson

Maria Hanson
Mats Tängermark
Lars Ahlborn
Rebecka Hedén Judt
Anton Sauer
Elisabeth Holmstedt
Christer Bengtsson

KONTAKT

Kyrkorådets ordförande
Claes Block, 0733-85 74 44