Kyrkoråd

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

I kyrkorådet ingår följande personer:

Anna Brandoné
Claes Block
Ingemar Åhs
Ingrid Petersson
Lars Ahlborn
Lennart Hallengren
Linda Isberg
Vakant
Vakant
Karin Rosenquist-Andersson
Ulla Svensson
Lars-Johan Hallgren
Lena Jönsson

KONTAKT

claesblock_mpp0303

Kyrkorådets ordförande
Claes Block, 0733-85 74 44