Samarbeten och nätverk

Skånes stadsmission

Svenska kyrkan Malmö stödjer Skåne Stadsmission genom att årligen skänka ett bidrag till Skåne Stadsmissions verksamheter i Malmö.

www.skanestadsmission.se

skanesstadsmission

Faktum

www.faktum.se

vistodjerfaktuminv

Open Skåne

www.openskane.se

logga_openskane

Hela människan

www.helamanniskan.se

logo_helamanniskan