Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet.

Kyrkofullmäktige består av 46 ledamöter och sammanträder två till tre gånger om året för att anta mål och riktlinjer för pastoratet samt för att upprätta budget och godkänna bokslut. De fastställer kyrkoavgiften och ger förslag på begravningsavgift. Kammarkollegiet fastställer slutligen begravningsavgiften. Kyrkofullmäktiges ordförande är Ulla-Britt Mattisson.

De 46 ledamöterna och 20 ersättarna valdes i september 2017 och sitter fram till nästa val i september 2020

Mandatfördelningen vid valet 2017:

  • Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (S), 14 mandat
  • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK), 11 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD), 7 mandat
  • Vänstern i Svenska kyrkan (VISK) 7 mandat
  • Borgerlig Allians i Malmö (BOA) ,6 mandat
  • Frimodig kyrka, 2 mandat

Ordförande Ulla-Britt Mattisson (S)
1:e vice ordförande Camilla Andersson (POSK)
2:e vice ordförande  Mats Högelius ( VISK)

Kontakt Kyrkofullmäktige

Ordförande
Ulla-Britt Mattisson, 0709-49 11 26

Kyrkoråd

Kyrkorådet är Malmö pastorats styrelse och dess ledamöter utses av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet förbereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och styr tillsammans med kyrkoherden pastoratet.

I kyrkorådet ingår följande personer:

Claes Block
Ingrid Petersson
Anna Brandoné
Patrik Lindqvist
Linda Isberg
Karin Rosenquist Andersson
Nima Gholam Ali Pour
Lena Jönsson
Per Håkansson

Maria Hanson
Mats Tängermark
Lars Ahlborn
Rebecka Hedén Judt
Anton Sauer
Elisabet Holmstedt
Christer Bengtsson

Kontakt Kyrkoråd

Ordförande
Claes Block, 0733-85 74 44