Religionsdialog

Svenska kyrkan verkar i ett etniskt, interreligiöst och interkulturellt samhälle tillsammans med andra religiösa trossamfund och trosinriktningar än den kristna.

Svenska kyrkan Malmö arbetar på många olika sätt för religionsdialog och religionsteologi. Vi är flera personer som är aktiva i arbetet med möten mellan människor av olika tro.

Arbetet med religionsdialog tar fasta på ett ökat samarbete med andra trossamfund och religioner för ett bättre Malmö för alla, genom bland annat socialt arbete och interreligiösa böner.

I Svenska kyrkan Malmö har prästen Per Kristiansson ett samordnande ansvar för arbetet med religionsmöte och interreligiös dialog.

Nätverk

I flera av Svenska kyrkans församlingar i Malmö arbetar vi med religionsmöten och Svenska kyrkan Malmö är också aktiv i flera nätverk och interreligiösa sammanhang.

Agora

Coexist 

Open Skåne

Tillsammans för Sverige

KONTAKT

Har du frågor om religionsdialog, om Svenska kyrkans samarbete med andra trossamfund, eller behöver du stöd i arbetet med människor av olika tro?

Kontakta prästen för religionsdialog, Per Kristiansson, 040-27 92 23, e-post