Samarbeten och nätverk

Skånes stadsmission – www.skanestadsmission.se

Svenska kyrkan Malmö stödjer Skåne Stadsmission genom att årligen skänka ett bidrag till Skåne Stadsmissions verksamheter i Malmö.

 

Faktum www.faktum.se

 

Open Skåne www.openskane.se

 

Hela människan www.helamanniskan.se