Organisationsnummer, fakturor och bankgiro

Organisationsnummer

252003-1051

Fakturor via post

Malmö Pastorat
Referens: (skriv namn på beställaren eller enhet)
Fack 778 00 001
Box 15018
750 15 Uppsala

Fakturor via e-post

Fakturor i SEK: 77800001@faktura.svenskakyrkan.se
Fakturor i utländsk valuta: 77800001@invoice.svenskakyrkan.se

Bankgiro

360-1408