Torsdag 19 april kl 10 i Församlingsgården

Anders Blomquist, präst, ger olika glimtar från den heliga staden Jerusalem.

Välkommen!