Glostorps kyrka lördag 26 maj kl. 16.00

”I välsignan och fröjd”
Kyrkokören under ledning av Cecilia Dreisig
Anna Rynefors, nyckelharpa
Johanna Zetterqvist, flöjt
Joakim Zetterqvist, fiol m. fl.

För mer information
cecilia.dreisig@svenskakyrkan.se