Vi startar vår vandring kl. 8.00 vid Oxie kyrka och räknar med att vara framme i Genarp runt kl. 17.00 för att fira mässa.
Under vår 25 kilometer vandring får vi möjlighet att stanna upp, meditera, vara i tystnad, be och söka Gud i enkelhetens anda.
Medtag egen lunch samt eventuellt mellanmål. Efter mässan tar vi oss hemåt med Skånetrafikens bussa och är tillbaka efter kl. 19.00