Barn & Familj

Vårt barn-och familjearbete vill erbjuda mötesplatser där barn och vuxna kan mötas, utvecklas och växa tillsammans.

Babycafé 0-18 månader
För dig som är förälder och är hemma med ditt/dina barn som är 0-18 månader. En mötesplats med samtal, lek. sång och fika.
Vi träffas i Församlingsgården tisdagar kl 09.00 – 11.30 under terminstid, start 29/8.
Kontakta Marie Lindgren om du vill veta mer.

Familjecafé
En mötesplats med samtal, lek. sång och fika för dig som är förälder och är hemma med ditt/dina barn.
Vi träffas i Församlingsgården fredagar kl 09.00 – 11.30 under terminstid, start 1/9.
Om du vill veta mer kontakta Marie Lindgren.

Efter dagis
För dig som vill äta i gemenskap. En mötesplats med samtal, lek, sång och mat. Följande torsdagar kl. 16–18:
12/10, 26/10, 2/11

Vi äter kl 17.00 och därefter finns det möjlighet att avsluta dagen med att delta i mässan som vi firar tillsammans i kyrkan kl 18.00.
Föranmälan senast kl. 10 samma dag. Meddela också om eventuella allergier.
Kontakta Marie Lindgren om du vill veta mer.

Välkommen!

Kontakt

Anna Nilsson
Präst
E-post: anna.me.nilsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 040-27 93 91
SMS: 070-304 47 59

Marie Lindgren
Församlingspedagog
E-post: marie.lindgren@svenskakyrkan.se
Telefon: 040-27 93 82
SMS: 070-231 18 53