Barn & Familj

Vårt barn-och familjearbete vill erbjuda mötesplatser där barn och vuxna kan mötas, utvecklas och växa tillsammans.

Sommarcafé
Varje torsdag kl. 10-12, 7 juni-  30 augusti. För barn och vuxna.
I Mariasalen, Församlingsgården, och/eller i trädgården om vädret tillåter. Fika 20 kronor.

Babycafé 0-18 månader
För dig som är förälder och är hemma med ditt/dina barn som är 0-18 månader. En mötesplats med samtal, lek. sång och fika.
Vi träffas i Församlingsgården tisdagar kl 09.00 – 11.30 under terminstid.
Kontakta Marie Lindgren om du vill veta mer.

Familjecafé
En mötesplats med samtal, lek. sång och fika för dig som är förälder och är hemma med ditt/dina barn.
Vi träffas i Församlingsgården fredagar kl 09.00 – 11.30 under terminstid.
Om du vill veta mer kontakta Marie Lindgren.

Välkommen!

Kontakt

Marie Lindgren
Församlingspedagog
E-post: marie.lindgren@svenskakyrkan.se
Telefon: 040-27 93 82
SMS: 070-231 18 53

Anna Nilsson
Präst (sjukskriven tillsvidare)
E-post: anna.me.nilsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 040-27 93 91
SMS: 070-304 47 59