Musikmedverkan

För dig som spelar något instrument och skulle vilja göra det i någon gudstjänst, ta kontakt med någon av musikerna.

KONTAKT

Organist
Cecilia Dreisig
040- 27 93 67
e-post
cecilia.dreisig@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Karin Henningsen
040-27 93 83
e-post:
karin.henningsen@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Kristina Furbacken
040-27 92 34
e-post:
kristina.furbacken@svenskakyrkan.se