En nationell konferens i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi.

Årets tema: ARBETE – som utmaning och resurs, hot och möjlighet.

När? 27-28 april 2017
Var? Slagthuset i centrala Malmö. Adress: Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö.
Kostnad? 2 795 kr/deltagare. Pensionärer och heltidsstudenter 500 kr/deltagare (studieintyg krävs).

Årets program hittar du här: Samhälle och existens 2017 – Program

Samhälle och existens har i år fokuserat på frågor som uppkommit bland annat genom sociala medier. Vi diskuterar frågorna genom en värderingsövning som går att läsa mer om här:
Värderingsövning och fördjupningsfrågor

Välkommen till Samhälle och existens!

Samhälle & Existens är ett initiativ som handlar om att skapa sammanhang där olika samhällsinstanser kan mötas. Politik, kultur, media och teologi är områden som inte enbart kan stå för sig själva. Vi behöver varandras olika kompetensområden för att bygga ett bättre samhälle. Ämnen som dryftas bland politiker, kulturarbetare, journalister, teologer och andra behöver alltid luft utifrån. Det är i mötet som utveckling sker.

Samhälle & Existens är en återkommande konferens med skiftande angelägna teman.

Ett av vårens hetaste ämnen i kultur- och samhällsdebatten är synen på lönearbetet och dess betydelse för samhällslivet. Synen på arbete är i förändring och det har redan utvecklats nya sätt att hantera produktion och tjänster. Är lönearbete enda vägen? Hur kan vi i denna utveckling samtidigt se till det mänskliga livets djupaste behov? Dessa frågor talas det flitigt om i media. I samtalen kring arbete ligger alltid frågan kring livets mening – nåd, tjänst, kallelse, om att leva eller överleva, om att ge och få.

Konferensen Samhälle & Existens med tema Arbete äger rum i Malmö, en stad som brottas med en hel del problem: kriminalitet, bidragsberoende, trångboddhet och hög arbetslöshet. Men det är inte hela bilden. I Malmö finns också framtidshopp, en ung befolkning, innovationskraft och livskvalitet.

För hälsa, gemenskap, utveckling, meningsskapande är arbetslivet helt centralt. Vad gör vi då när arbetet inte längre är vad det har varit? Hur kan exempelvis de teologiska frågorna kring arbete och uppdrag fördjupas?

Välkomna till en nationell konferens som vill ge utrymme för reflektion, komplexitet, fördjupning och hopp!

Albin Tanke, projektledare

FAKTA

Samhälle & Existens arrangeras av Malmö högskola och Svenska kyrkan Malmö. Konferensen och förhållningssättet är ett resultat av en samverkan med olika samhällsinstanser och professioner nationellt, efter ett initiativ av förre kyrkoherden i Malmö, Anders Ekhem.

 

Några av årets föreläsare

Katrin Stjernfeldt JammehHeidi AvellanBalqis Lamis Khattab

Begränsat antal platser. Det går endast att anmäla sig till hela konferensen.

I konferensavgiften ingår fika, lunch båda dagarna samt middag på torsdagskvällen, dryck på kvällen ingår ej.

Via anmälningsportalen kan du att ange eventuella allergier och önskemål när det gäller kost.

Anmälan är bindande, vid förhinder kan platsen överlämnas till någon inom samma prisgrupp efter anmälan till oss.

Samhälle & Existens 2017

Inbjudan från projektledare Albin Tanke

 

Har du frågor? Kontakta oss gärna via
soe.malmo@svenskakyrkan.se
eller ring 040-27 90 00.

Välkommen!

Samhälle & Existens 2016

Tack till alla ni över 700 som deltog i Samhälle & Existens den 26-27 april 2016!

Se filmer från seminarier och föreläsningar.

 

Vad tyckte deltagarna?

Här kan du läsa vad några av deltagarna tyckte om Samhälle och Existens 2016.

 

 

Arrangörer

Svenska kyrkan Malmö
Malmö Högskola

I samverkan med
Malmö stad, Open Skåne, ABF, Sensus, Verbum och Lunds stift.