Varmt välkommen till

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på SUS Malmö

Sjukhuskyrkan finns till för alla som rör sig på sjukhuset: patienter, anhöriga och anställda. Vi erbjuder enskilda samtal, oberoende av tro och kultur och vi har tystnadsplikt kring allt som rör samtalen.

För anställda inom vården är vi en resurs i fortbildningen, i krishanteringen och i enskilda samtal. Hos patienter och deras anhöriga möter vi existentiella frågor och är ett stöd i akuta krissituationer. Vid behov kan vi erbjuda eller hänvisa till speciella sorgegrupper. Sjukhuskyrkan samarbetar med många kyrkor och samfund samt med företrädare för de stora världsreligionerna.

Aktuellt

Kontakt och beredskap

Telefon: 040-33 10 00 (sjukhusets växel)

Vardagar kl. 8-17 (även direkt 040-27 90 87), helger fredag kl. 17 till måndag kl. 8

Beredskap

Helger och helgdagar dygnet runt via sjukhusets växel. Övriga kvällar och nätter kopplas du till präst från Svenska Kyrkans jour.

Direktnummer

Direktnummer och e-post till enskilda medarbetare samt till företrädare för olika trossamfund, kulturer och religioner

Besöksadress

Samtalsmottagning (enbart bokade samtal), Cronqvists gata 108, 205 02 Malmö (södra sjukhusområdet, nära Dalaplan), sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

karta