Stöd- och sorgegrupper

De flesta mår väl av att dela svåra upplevelser med andra. Att få berätta hur man har det, vad man känner, att möta människor som har tid och ork att lyssna kan vara ett gott led i sorgebearbetningen. Samtalet kan ske enskilt eller i grupp. Sjukhuskyrkans speciella sorgegrupper erbjuds för den som mitt i livet har mist partner, förälder, syskon eller barn. De är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning. Fler sorgegrupper hittar du i Svenska kyrkans församlingar.

Stödgrupp för barn och unga som upplevt sorg

Sjukhuskyrkan i Malmö erbjuder stödgrupper för barn och unga som mist en förälder eller ett syskon genom olycka eller sjukdom. Vi använder oss av olika kreativa uttryckssätt som bild, film och böcker. Vi ritar, skriver och samtalar. Alla övningar är frivilliga.

Syftet med en stödgrupp är bland annat:
• att deltagarna ska få träffa andra som upplevt en liknande situation
• att få strategier för att hantera sorgen
• att sätta ord på det svåra, ”tystnaden bryts”
• att känna igen och förstå sina egna känslor och behov.

Första gruppen startar våren 2018. Välkommen att anmäla dig eller ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi har tystnadsplikt. Birgitta Westerlund Strelert och Nichlas Vinsander.

Folder

Att förlora barn i samband med förlossning

Att förlora ett barn i samband med förlossningen är en händelse som sätter livslånga spår. Varje höst startar en liten stöd- och sorgegrupp för dig/er som mist barn på kvinnokliniken i Malmö. Andra intresserade kan delta i mån av plats. Gruppen möts ca. sex gånger i en mysig och skyddad atmosfär.  Den leds av en sjukhuspräst och en barnmorska och det ges tillfälle till utbyte kring det som har hänt, det som präglar nuet samt framtidstankar. Vid enskilda tillfällen kan gruppen delas för samtal papporna och mammorna emellan. Kontakt Corinna Friedl.

Folder

Att mista partner mitt i livet

Vi erbjuder sorgegrupper för dem som mitt i livet mist sin partner. Är du intresserad att delta, kontakta Birgitta Westerlund Strelert.

Folder