Varmt välkommen till

Södra Sallerups kyrka

Södra Sallerups kyrka

17a0082_2100px-1

Södra Sallerups kyrka

Telefonnummer:

040-27 93 50

Öppettider:

040-27 93 50

Besöksadress:

Södra Sallerups byväg 8
212 36 Malmö


Södra Sallerups kyrkas äldsta delar härstammar från 1100-talets senare hälft. Kyrkans ursprungliga grundplan, långhus och ingångar i norr och söder och med kor och absid, kvarstod till mitten av 1200-talet då kyrkans torn tillkom. Idag kan delar av långhusets västra gråstensmur ses i tornet. Tornet är försett med trappgavlar och i dess bottenvåning ligger vapenhuset, som har korsvalv med målningar från 1200-talets senare hälft. Mer information och historia om kyrkan finner du här.

Följ oss i sociala medier