– När livet är ren glädje! –

5/4 kl 16.30 Lovisa Engberg – församlingspedagog, berättar och introducerar oss i den gemensamma dansens värld.