Torsdagar kl 19.00

22 feb -Tema: ”En avslutande måltid”
Lukas 22:1-13 …Så kom det osyrade brödets dag, då påsklammen skulle slaktas…

1 mars – Tema: ”Människosonen går den väg som är bestämd”
Lukas 22:14-23 …men ve den människa genom vilken han blir förrådd…

8 mars – Tema: ”En tro som inte tar slut”
Lukas 22:24-38 …herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden….

15 mars – Tema: ”Prövningens stund”
Lukas 22:24-38 …svetten droppade som blod ner på marken..

22 mars – ”Påskvandring”
Upplev passionsdramat genom att se, röra, smaka, dansa, lyssna och fira mässa.

mässa i fastetid 2018