– en mötesplats med andrum
Kom och fira en enkel mässa i Korskapellet, S:t Andreas kyrka
Onsdagar kl 8.30 – året runt
Torsdagar kl 19.00 – slutdatum för våren 24/5

OBS! Inställda mässor är följande: morgonmässor den 23/5 pga personalkonferens
och på nationaldagen den 6/6.

Den 23/5 och 6/6 hålls kyrkan stängd.