S:t Andreas kyrka

Barn & familj

Barn & Familj

Från födelse och dop till att man blir vuxen vill kyrkan finnas med i barns och ungdomars utveckling kring livet och tron. Alla ska få möjlighet att hitta sin plats och sin tro i gemenskapen. Vilken plats passar er just nu? Är det i någon kör, i gudstjänst eller på café för dig som är hemma med barn?

Varmt välkommen till de olika verksamheterna i S:t Andreas kyrka.

 

Öppet Hus med små och stora

För dig som är hemma med barn

Barnkörer

Se hit du som gillar att sjunga. Kanske vi har kören för dig!

Sjung med gung 0-3 år

Sång, musik och rörelse med barn och vuxna.

Förskola/skola

Erbjudande till förskolor och skolor.

Mässa med små och stora

En enkel gudstjänst/mässa för hela familjen.

S:ta Katarina lekkyrka

Kom och lek i lekkyrkan. Prova att döpa dockan eller leka präst!

Läs höstens broschyr