Förskola/Skola

Ny termin och nya erbjudanden från S:t Andreas kyrka!

Kyrkerbjudande till skolor höstterminen 2017

Välkommen att boka in höstens kyrkerbjudande i S.t Andreas kyrka. Denna termin erbjuds lektioner kring Martin Luther – reformationen , Kyrkbesök, Allhelgona och Julberättelsen.

”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.”(Lgr 11)

Orden från Lgr 11 är tydliga och oerhört centrala och viktiga i dagens Malmö, Sverige och världen, Med vår kompetens vill vi vara ett komplement för skolor i närområdet och arbeta för att ge eleverna redskap att leva i, förstå och reflektera kring samhället och livet.

Vi som arbetar med detta är församlingspedagog med grundskollärarutbildning, präst med inriktning på barn och familj samt flera av medarbetarna i S:t Andreas kyrka som hjälper till.

För mer information, datum, anknytning till Lgr 11 och anmälan se informationsblad nedan.

KYRKerbjudande ht 2017

 

Inbjudan till förskolor hösten 2017

Nu är det dags för höstens ”SÅNG PÅ GÅNG” i S:t Andreas kyrka. Barn och vuxna i alla åldrar på förskolor är välkomna att sjunga tillsammans med oss som är musiker, präst och församlingspedagog i kyrkan. ”Sång på Gång” innebär en stund i kyrkorummet där vi pratar om livet, sjunger och rör oss till musik. Därefter avslutar vi med att äta frukt tillsammans. Höstens tema är ”höst” och ”nalle”. För mer information, anknytning till Lpöf 98/10, datum och anmälan se informationsbladet nedan.

Sång på gång, mail – inbjudan ht17

 

2016-3

För mer information kontakta:

Lovisa Engberg 040-279073
E-post