Förskola/Skola

Ny termin och nya erbjudanden från S:t Andreas kyrka!

Kyrkerbjudande till skolor våren 2018

Välkommen att boka in vårens kyrkerbjudande i S.t Andreas kyrka. Denna termin erbjuds: PÅSKVANDRING och KYRKBESÖK

”I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.”(Lgr 11)

Orden från Lgr 11 är tydliga och oerhört centrala och viktiga i dagens Malmö, Sverige och världen, Med vår kompetens vill vi vara ett komplement för skolor i närområdet och arbeta för att ge eleverna redskap att leva i, förstå och reflektera kring samhället och livet.

Vi som arbetar med uppläggen är församlingspedagog och präst tillsammans med medarbetare i S:t Andreas kyrka. Det ger oss  bred kompetens inom pedagogik, livsfrågor, religion, dans och musik.

För mer information, datum, anknytning till Lgr 11 och anmälan se informationsblad nedan.

Kyrkerbjudanden vt18

Inbjudan till förskolor våren 2018

Nu är det dags för vårens”SÅNG PÅ GÅNG” i S:t Andreas kyrka. Barn och vuxna i alla åldrar på förskolor är välkomna att sjunga tillsammans med oss som är musiker, präst och församlingspedagog i kyrkan. ”Sång på Gång” innebär en stund i kyrkorummet där vi pratar om livet, sjunger och rör oss till musik. Därefter avslutar vi med att äta frukt tillsammans. För mer information, anknytning till Lpöf 98/10, datum och anmälan se informationsbladet nedan.

Sång på gång – inbjudan vt18

 

För mer information kontakta:

Lovisa Engberg 040-279073
E-post