Gudstjänst/Mässa med små och stora

Hösten 2018

Upptaktsmässa – Tema: ”Du är guld värd!”
Söndag 23 september kl. 11.00 Festlig uppstart för all verksamhet i S:t Andreas kyrka, kakbuffé efteråt.

Festhögmässa vid tacksägelsedagen
Söndag 14 oktober kl. 11.00 . Alla S:t Andreas kyrkas körer medverkar.

Mässa med små och stora
Söndag 25 november kl. 11.00. Bibelutdelning för 5 åringar, Lillkören sjunger, korv med bröd serveras efteråt.

Högmässa med barnens gudstjänst under predikan
Söndag 2 december, 1 a advent, kl. 11.00. Storkören sjunger.

 

För mer information kontakta:
Präst Catarina Liljeberg 040-27 90 81
E-post