Vardagspärlor – En mötesplats för hela familjen

Skulle du vilja att det fanns en plats där du kunde få lite mer fördjupning i viktiga och angelägna ämnen, i tro och liv? Skulle du vilja att det fanns en plats där du slapp laga middag efter en lång dag med jobb, förskola och skola?
Nu finns den platsen för dig och din familj eller bara för dig själv om du så önskar!

Under några kvällar per termin kommer vi att bjuda in till gemenskap för vuxna och barn i åldrarna 0-12 år, där vi tillsammans får fundera kring tro och liv.

Som en röd tråd genom kvällarna kommer Frälsarkransen att gå, radbandet som är ett metodmaterial för bön, samtal och tro. Varje kväll kommer att fokusera på en särskild pärla.
Samtidigt tar en pedagog hand om ditt/dina barn och ger dem möjlighet att lära sig om pärlorna genom sång, lek och pyssel. Du kan vara med på hela eller delar av kvällen, du bestämmer själv. Ingen anmälan.

Onsdagen den 20 september Jagpärlan

”Se jag gör allting nytt”.  Längtan efter förnyelse – i Bibeln , på 1500-talet och just precis idag. Jonas Ahlner, präst, ritar och berättar utifrån Bibeln

 

Onsdagen den 18 oktober Gudspärlan

Bordssamtal om att vara kyrka 2017, 500 år efter att Martin Luther inledde reformationen

 

Onsdagen den 15 november Uppståndelsepärlan

”Sagor som förmedlare av livsmod och hopp med Mattias Lönnebo, präst och författare.

Upplägget 2017 ser ut så här:

16.30 Drop–in med enkel fika

17.00 Gudstjänst som passar både små och stora

17.30 Kvällsmat till självkostnadspris för vuxna, gratis för barn

18.15 Föreläsning/samtal för de vuxna samtidigt som vi samlar barnen kring olika aktiviteter

19.15 Avslutning

Plats: S:t Andreas kyrka och församlingssal

Frågor: Catarina Liljeberg, präst i S:t Andreas 070 846 38 26

Här kan du få mer information om Frälsarkransen