Gudstjänst

Vi är många som samlas till gudstjänst här varje vecka, och vi har rum för ännu fler.

Många av momenten kan kännas igen i kyrkor i hela världen, vilken tradition de än tillhör. Det centrala har vi ändå gemensamt. Människor har alltid haft ett behov av att mötas för att tillsammans be, lyfta fram allt svårt och allt glädjande, för att uppleva gemenskap med Gud och varandra.  Utan gudstjänsten ingen församling, helt enkelt.

Och utan församling, ingen gudstjänst. Det är viktigt att vi som kommer, oavsett ålder eller erfarenhet, kan känna oss delaktiga i vad som händer.  Därför finns psalmsången, typisk för vår lutherska tradition.  Därför medverkar vuxna, konfirmander, ungdomar och barn med olika uppgifter, allt för att de som syns i gudstjänsten ska spegla de som bor i vår församling.

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Högmässa (gudstjänst med nattvard) firas varje söndag kl. 11.00. Ofta medverkar någon av församlingens körer.

Morgonmässa firas varje onsdag kl. 08.30 i Korskapellet i kyrkan.

Middagsbön firas varje torsdag kl. 13.00 (jan-april och sept-nov).

Kvällsmässa firas varje torsdag kl. 19.00 i Korskapellet i kyrkan. (jan-april och sep-nov) och några söndagskvällar/månad kl. 18.00 (se kalendariet)

Våga vara – mässa med bönestationer firas några söndagskvällar/termin Läs mer

Gudstjänst/Mässa med små och stora firas några gånger/termin. Läs mer.

Kalender

21 jan
sön

Högmässa

11:00
S:t Andreas kyrka
21 jan
sön

Våga vara - mässa

18:00
S:t Andreas kyrka
23 jan
tis

Öppet Hus med små och stora

13:00
S:t Andreas kyrka
23 jan
tis

Kyrkans unga

18:30
S:t Andreas kyrka
24 jan
ons

Morgonmässa

08:30
S:t Andreas kyrka
24 jan
ons

Bibelsamtal

13:00
S:t Andreas kyrka
25 jan
tor

Öppet hus med program

13:00
S:t Andreas kyrka
25 jan
tor

Kvällsmässa

19:00
S:t Andreas kyrka
26 jan
fre

Öppet Hus med små och stora

09:30
S:t Andreas kyrka
28 jan
sön

Högmässa

11:00
S:t Andreas kyrka