S:t Andreas kyrka

Musik

Musik

I S:t Andreas kyrka finns många körer, både för barn och vuxna. Kanske finns det någon kör som passar dig?

Här ordnas också konserter, allt från orgelkonserter till konserter med olika orkestrar och körer.