Konfirmander

Finns Gud? Vem är Jesus?
Varför lever just du?
Hur bör vi vara mot varandra?
Varför firar vi jul, påsk och pingst?

Dessa frågor och många fler kommer du att få tillfälle att diskutera om du väljer att vara med i en konfirmandgrupp. Vi varierar vårt sätt att arbeta så att diskussioner varvas med sång, skapande med färg och form, drama och mycket annat. Under konfirmandtiden får du också åka på läger, olika långa läger beroende på vilket alternativ du väljer.

Alla är välkomna. Du behöver varken vara döpt eller vara medlem i Svenska kyrkan. Inte heller förbinder du dig att konfirmeras när du börjar. Du kan vara med och se om detta är något för dig. Om du väljer att konfirmeras och är odöpt kommer du att döpas, och därmed bli medlem i Svenska kyrkan, någon gång under din konfirmandtid.

S:t Andreas kyrka erbjuder två olika konfirmationsgrupper 2018/2019:

Upplevelsegruppen Tisdag

Vi träffas och funderar tillsammans kring livet och tron. Vi kommer också att åka iväg på olika spännande aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg och samarbetsövningar.

Dag och tid: Varannan tisdag, udda veckor kl. 16.30-19.00, samt ett antal lördagar och söndagar för aktiviteter och gudstjänster
Start: Tisdag 11 september 2018
Upptakt: Söndag 23 september 2018
Läger: Två lägerhelger, 5-7 okt 2018 och en helg på våren 2019
Konfirmation: Lördag 4 maj 2019

Upplevelsegruppen Sommar

Upplevelsegruppen sommar träffas i S:t Andreas kyrka och funderar tillsammans kring livet och tron. Konfirmandtiden inleds med fem dagars läger då vi får lära känna varandra. Vi kommer också att åka iväg på spännande aktiviteter där vi utmanar oss själva i ridning, femkamp, klättervägg och samarbetsövningar.

Dag och tid: 16 juni-6 juli 2019
Förträffar: Ett antal dagar och kvällar under året för aktiviteter och gudstjänster.
Sommarläger: 16-20 juni 2019
Start: Lördag 22 september 2018
Upptakt: Söndag 23 september 2018
Konfirmation: Lördag 6 juli 2019

20160628_140018

För mer information om konfirmandgrupper i S:t Andreas kyrka
Kristina Markström, pedagog
040-27 90 75
E-post

Catarina Liljeberg, präst
040-27 90 81
E-post

Anmälan:

Konfirmandanmälan