Konfirmander

Finns Gud? Vem är Jesus?

Varför lever just du?

Hur bör vi vara mot varandra?

Varför firar vi jul, påsk och pingst?

Dessa frågor och många fler kommer du att få tillfälle att diskutera om du väljer att vara med i en konfirmandgrupp. Vi varierar vårt sätt att arbeta så att diskussioner varvas med sång, skapande med färg och form, drama och mycket annat. Under konfirmandtiden får du också åka på läger, olika långa läger beroende på vilket alternativ du väljer.

Alla är välkomna. Du behöver varken vara döpt eller vara medlem i Svenska kyrkan. Inte heller förbinder du dig att konfirmeras när du börjar. Du kan vara med och se om detta är något för dig. Om du väljer att konfirmeras och är odöpt kommer du att döpas, och därmed bli medlem i Svenska kyrkan, någon gång under din konfirmandtid.

Om du har ett särskilt intresse som du vill kombinera med din konfirmandtid såsom scouting, idrott m.m. finns det olika möjligheter. Det finns en lägerförteckning som gäller hela landet. Den hittar du på www.svenskakyrkan.se/konfirmation.

I S:t Andreas kyrka erbjuder vi två olika konfirmationsgrupper.

Sommargrupp 2018

Ta chansen att ha riktigt roligt under sommaren 2018.
Under konfirmandtiden gör vi gemensamma upplevelser i musik, drama, upplevelsevandringar, gudstjänster, lekar, film, fest och äventyr. En unik möjlighet för upptäcka och lära känna oss själva, varandra och Gud mer.


Upplevelsegrupp 2017/2018

Träffas tisdagar i S:t Andreas kyrka och utflykter där vi utmanar oss själva i höghöjdsbana, ridning, klättervägg, samarbetsövningar med mera. Vi funderar tillsammans på vad som är rätt och fel. Hur ser jag på mig själv, duger jag som jag är? Vad har Gud med mitt liv att göra?

 

20160628_140018

För mer information om konfirmandgrupper i S:t Andreas kyrka
Kristina Markström, pedagog – sommargruppen
040-27 90 75
E-post

Catarina Liljeberg, präst – upplevelsegruppen  040-27 90 81
E-post

Anmälan:
konfirmand.malmo@svenskakyrkan.se
040-27 90 01