S:t Andreas Ledarkår

Vill du vara med som ledare för konfirmander?

Som ledare går man en grundläggande ledarutbildning i S:t Andreas och det finns även möjlighet till vidare ledarutbilding efter det.

Det finns möjlighet att vara med som ledare för konfirmander, både vinterkonfirmander och sommarkonfirmander.

Som ledare deltar man i planering och genomförande av konfirmandträffarna.

Det finns möjlighet att gå ledarutbildningen och vara med i Ledarkåren trots att man inte vill vara ledare för någon grupp just nu.

 

 

För mer information om S:t Andreas Ledarkår:

Kristina Markström, pedagog
040-27 90 75

E-post