Våga Vara – mässa med bönestationer

Skriva bönelappar och lägga i en korg, tända ljus och be en bön, lägga en sten på altaret som en symbol för det som känns tungt i livet och plantera hopp med hjälp av en ärta.

Våga Vara är en mässa för alla som vill ha en lite enklare gudstjänst med delvis annorlunda stil. En gudstjänst där det bland annat ges möjlighet att röra sig och gå till olika bönestationer som en del av gudstjänsten.

Till viss del har den en ungdomlig inriktning och en naturlig gudstjänst för konfirmander och ungdomar, men naturligtvis är det en gudstjänst för alla åldrar.

I gudstjänsten medverkar Ungdomskören och musiker.

vagavara_480px

Våga Vara hösten 2017

Söndag 15 oktober kl 18.00

Söndag 26 november kl 18.00

Efter gudstjänsten är det fika i församlingssalen