Föreläsningar – Våren 2018

SÖNDAG 25 Februari  kl. 16.00 I FÖRSAMLINGSSALEN
”Att dyrka upp låsta hjärtan”
Fängelseprästen Marie-Louise Norozi föreläser om sitt arbete på fängelset.
Hon har i många år arbetat som församlingspräst och fältpräst på Balkan och sedan 2010 som fängelsepräst i Malmö.

SÖNDAG 25 MARS KL 16.00 I FÖRSAMLINGSSALEN
”Stilla veckan enligt evangelisten Lukas”
Följ Jesus med Lukas hjälp genom påskens händelser.
Med Birger Olsson, professor emeritus i Bibelvetenskap vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap på Lunds Universitet.

SÖNDAG 22 APRIL 16.00 I FÖRSAMLINGSSALEN
”Hur ser judar, kristna och muslimer på varandra?”
Med Jesper Svartvik, professor i kyrko- och missionsstudier vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Jesper Svartvik är sedan 2009 förste innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem.
Efter religionsvetenskaplig grundutbildning i Lund studerade han ett par terminer i Jerusalem (Svenska teologiska institutet och Hebrew University) och påbörjade därefter doktorandstudier i Nya testamentets exegetik.
År 2000 försvarade han sin avhandling som handlade om tidiga judisk-kristna relationer.
Inom ämnet religionsteologi studerar vi förhållandet mellan olika religioner. Hur ser exempelvis judar, kristna och muslimer på varandra?
Hur har det varit i historien, hur är det nu — och hur skulle det kunna bli bättre i framtiden?
I sin tjänst pendlar han mellan Lund och Jerusalem där han ansvarar för samtliga akademiska kurser vid Svenska teologiska institutet.
Han är bland annat preses för Vetenskapssocieteten i Lund.

 

 

 

 

För mer information:

Präst Stefan Gummesson
040-27 90 89
stefan.gummesson@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen 040-27 90 72

Ingång under kyrktornet, Fridhemstorget.
Adress för färdtjänst: Ribersborgsvägen 12.
(Härifrån kan man köra ända fram.)