Gudstjänst – i Sankt Johannes församlingshem

Under tiden Sankt Johannes kyrka renoveras firar vi våra gudstjänster i Sankt Johannes församlingshem på Kapellgatan 6.

Gudstjänsterna ser olika ut och har något olika innehåll, men alla har ett gemensamt: Gud är i centrum för vår gemenskap!

Middagsbön varje vardag

Varje vardag firar vi middagsbön kl. 12.10 i Sankt Johannes kapell som ligger på andra våningen i församlingshemmet. Middagsbönen är en läst andakt som varar ca 10 minuter. Ring på klockan till våning 2 så kommer vi och öppnar.

På tisdagar från och med 5 september kan de som vill fortsätta gemenskapen efter bönen med en en enkel sopplunch på tredje våningen i församlingshemmet.

Veckomässa varje onsdag

Varje onsdag kl. 12.10 firar vi en veckomässa, d v s gudstjänst med nattvard, i Sankt Johannes kapell på våning 2 i församlingshemmet. Ring på klockan till våning 2 så kommer vi och öppnar. Veckomässan varar ca 20 minuter.

Högmässa varje söndag kl. 11.00

Varje söndag firar vi högmässa kl. 11.00 i Sankt Johannes församlingshem, våning 3. I högmässan tjänstgör präst, diakon, musiker, vaktmästare och frivilliga och vi firar nattvard tillsammans.

Johannesmässa en gång i månaden

Den 20 maj 2007, under församlingens hundraårsjubileum, firade vi för första gången vår egen Johannesmässa. Mässan skrevs till jubileet, med musik av kantor AnnaKajsa Svärd och texter som delvis vuxit fram i församlingen. Sammanställningen av texter och böner är gjord av Katarina Vaarning. Johannesmässan firas i regel kl 18.00 den andra söndagen i månaden.

Dopgudstjänst

Dopet är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Det är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Under tiden Sankt Johannes kyrka renoveras kan vi erbjuda dop i församlingssalen på tredje våningen i församlingshemmet. på lördagar kl. 12.30, 14.00 eller 15.30. Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda lokal för efterföljande dopkaffe. Vill du veta mer eller boka tid för dop, kontakta pastorsexpeditionen på tel. 040-27 90 01.

Dopängelhämtargudstjänst

Någon gång per termin firar vi gudstjänst då våra dopbarn får komma och hämta den ängel som delas ut i samband med dopet. Detta sker oftast på söndagar kl 15.00. Denna gudstjänst är speciellt anpassad för barn.

Nästa dopängelhämtargudstjänst är lördag 30 september kl. 15.00 i S:t Johannes församlingshem. För eventuella frågor, kontakta expeditionen på 040-27 91 50.

 

Gudstjänstkalender

Inga kalenderhändelser hittades..