S:t Matteus kyrkas GK-grupper, Gemenskap i Kristus, är grupper om cirka 6 personer som träffas varannan vecka för att be och lyssna efter Guds ledning tillsammans.

Grupperna följs åt i tro och liv termin efter termin. Mötena följer en fast ordning och leds av två gruppledare. Idag finns tre GK-grupper i S:t Matteus och fler är på gång. Det finns både grupper som träffas dagtid och de som träffas kvällstid.

Intresseanmälan görs till Marie Bernéli, diakon. 040-27 91 86. marie.berneli@svenskakyrkan.se