Lördagen den 26/5 kl 18.00.
Vårgospel med S:t Matteus gospel under ledning
av Anders Frostin och kompband.
Präst Lars Törnqvist
Varmt välkomna!