Retreater

Att åka på retreat innebär att för en längre eller kortare tid dra sig tillbaka för att återvinna balansen, fördjupas och vila.

Retreaten bygger på enkelhet, frihet och tystnad och dagsprogrammet växlar mellan måltider, meditationer, vägledning och bön. Deltagarna bor i enkelrum med helpension.

hostlov_sankt_matteus7

STILLA DAG (INSTÄLLT)

I Guds tystnad får jag vara 

Stilla dag i tystnad då det också ges möjlighet att delta i en kreativ verkstad och att lyssna till tankar utifrån dagens tema. Samtal med präst erbjuds.

Plats S:t Matteus kyrkas församlingshem.
Tid 25/11 kl. 9-16.
Ledare Lasse Törnqvist, Elsa Nilsson Malm.

Anmälan 0703-67 92 40, elsa.n.malm@svenskakyrkan.se 

stra_vinter

ADVENTSRETREAT PÅ SÖDERSLÄTT

Välkommen till vackra Söderslätt och Äspögården för ett par dagar i tystnad och stillhet. Ibland behöver vi dra oss tillbaka från det vardagliga för att hitta till en djupare nivå inom oss och kunna lyssna in Guds röst i vårt liv. Har du aldrig provat att åka på retreat kan dessa dagar vara en möjlighet.

Plats Äspögården i Äspö by, norr om Smygehamn. Buss går från Malmö till Smygehamn med byte i Trelleborg där vi kan hämta upp deltagare.
Tid 8/12 kl. 17– 10/12 kl. 15.30.
Kostnad 1 500 kr.
Ledare Marie Bernéli, Lasse Törnqvist.

Anmälan 040-27 91 86, marie.berneli@svenskakyrkan.se

6-DAGARS RETREAT PÅ ÖSTERLEN

Längtar du efter fördjupning av din kristna tro, eller står du inför ett större livsval? Då kan denna retreatvecka vara något för dig. Retreaten följer en andlig tradition som har sin utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar. I det dagliga samtalet med vägledaren får retreatdeltagaren bibeltexter att meditera över, meditationer som sedan följs upp vid nästa möte. Tyngdpunkten ligger på det egna inre samtalet med Gud. Den tystnad och stillhet som råder under dagarna ger möjlighet till det inre lyssnandet. Tidigare erfarenhet av retreat behövs. Du bor i enkelrum med dusch/wc.

Plats Killans bönegård, Kyrkvägen 12, Ö Vemmerlöv, 272 97 Gärsnäs
Tid 29/9 – 6/10. Retreaten börjar fredag kl. 17 och avslutas följande fredag kl. 9.
Kostnad 4500 kr
Ledare Lasse Törnqvist, Anna Alebo

Anmälan  Killans bönegård, 0414-230 55, killan@telia.com
Information  lars.tornqvist@svenskakyrkan.se

RETREAT I VARDAGEN

Retreat i vardagen handlar om att under tio veckor leva i bön och meditation mitt i det vardagliga livet och tillsammans med en vägledare reflektera över vad som händer i bönen och i gudsrelationen. Retreaten följer Franz Jalics övningar i ignatiansk anda. Retreaten genomförs under cirka tio veckor, huvudsakligen i den egna hemmiljön. Deltagarna inleder retreaten med två gemensamma kvällar på Andreasgården och under de följande veckorna behöver du kunna avsätta minst en halvtimme för bön varje dag. Du har en personlig andlig vägledare som du träffar för samtal en gång varannan vecka. Avslutning sker med en gemensam återsamling i gruppen. Retreaten följer Frans Jalics bok De andliga övningarna i kontemplativ form. Frans Jalics SJ är jesuitpräst och vägleder i kontemplativ bön. Med inspiration av Ignatius av Loyola och de Andliga Övningarna har han utarbetat en retreat där varseblivningen och närvaron står i centrum.

Vägledare Therese Jadeland, präst i Fosie kyrka. Stefan Gummesson, präst i S:t Andreas kyrka. Marie Berneli, diakon i S:t Matteus kyrka. Lasse Törnqvist, präst i S:t Matteus kyrka. Anna Alebo, stiftsadjunkt för andlig vägledning.

Plats Alla träffar är på Andréasgården, Rosenholms allé 10, Malmö.
Tid Retreaten inleds med två gemensamma kvällar 15/9 kl 17-19 och 22/9 kl. 17-19. Avslutning sker gemensamt
den 30/11 kl 17-19.
Kostnad 200 kr för boken. (Den går också att låna)

Anmälan stefan.gummesson@svenskakyrkan.se. Ange namn, epost/postadress och telenummer,
så hör vi av oss. OBS! Begränsat antal deltagare.