Mötesplatser – för våra pensionärer och daglediga

I S:t Matteus kyrka har vi trevliga mötesplatser för dig som är pensionär eller dagledig. Eftersom trösklarna är låga är det lätt att som ny komma in i gemenskapen och träffa nya vänner. På alla mötesplatserna serveras kaffe och kaka eller smörgås till självkostnadspris.

Onsdagsträffen

Sista onsdagen i månaden kl 15 i församlingssalen i Matteushuset. Här möts man på ett opretentiöst sätt, lyssnar till högläsning m m. Någon gång under terminen kommer det en inbjuden gäst.
Vill du veta mer om Onsdagsträffen kontakta gärna Marianne Jönsson på tfn 040-829 56

Fredagsträffen

Varannan fredag (udda veckor) kl 13.30 i S:ta Maria kyrka, program och förtäring i församlingssalen i Mariahuset. Fredagsträffen vänder sig i första hand till dig som har ett handikapp av något slag. Vi har handikappanpassade lokaler och många villiga händer som hjälper till med allt som behövs. Trevlig musikunderhållning varje gång. Färdtjänstadress: Södervärnsgatan 8

Öppet hus

Första måndagen i månaden kl 13 i församlingssalen i Matteushuset.

Vill du veta mer om Öppet hus kontakta Britt-Inger Olsson tel. 040-128789.