Barn- och Ungdomskör

Småsångarna

För barn födda 2011 och 2012
Vi lär in våra sånger med mycket rörelse lek.
Vi övar på onsdagar kl 16-16.30.
För anmälan och mer information kontakta musikpedagog Sofia Hernqvist 040-27 9185
sofia.hernqvist@svenskakyrkan.se

Barnkören

Är en kör för dig som är född 2007-2010. ( För de som får i förskoleklass till och med årskurs 3). Sångerna sjungs med stor glädje och med en hel del rörelser. Vi sjunger i 30 minuter och sedan gör vi något kreativt i papper, lera m.m i 30 minuter.
Vi övar på onsdagar kl 16.30-17.30. Vi som håller i denna kör heter Sofia Hernqvist, musikpedagog, och Gull-Mari Larsson, barnledare.
För anmälan och mer information kontakta musikpedagog
Sofia Hernqvist 040-27 91 85,
sofia.hernqvist@svenskakyrkan.se

Matteus vocaler

En kör för dig som går i årskurs 4 till och med årskurs 7 (barn födda 2003-2006)
Vi sjunger gärna sånger på olika språk och försöker oss även på lite stämsång.
Vi övar på onsdagar kl 17.45-18.30.
För anmälan och mer information kontakta musikpedagog Sofia Hernqvist 040-27 91 85 eller sofia.hernqvist@svenskakyrkan.se