Fasta grupper

Barn- och familjeverksamheten i S:t Mikaels kyrka kan erbjuda följande fasta barngrupper med förhoppningen att någon av dessa skall passa just ditt/dina barn och din situation:

Grupper

miniorer

Ålder: 6–9 år
Tid: måndagar 14.00–16.00

juniorer

Ålder: 10–13 år
Tid: tisdagar 16.30–18.30

miniorer-juniorer ”mixgrupp”

Ålder: 9–11 år
Tid: torsdagar 14.00–16.00

Vad är en ”Fast grupp”?

”Fast Grupp” innebär att du anmäler ditt/dina barn till någon av de schemalagda barngrupper som finns.

Vad gör man i de fasta grupperna?

Vi leker, spelar, pysslar, bakar, sjunger och samtalar.Varje gång har vi också samling då alla sitter ned en stund tillsammans kring ljuset under en kort andakt med sång. Vi bekantar oss även med Bibelns spännande värld. Dessutom firar vi ”Gudstjänst med små och stora” två söndagar per termin.

Kontakt

Barnledarna
Liisa Dobó eller Malin Holk
040-27 93 44 (barnavdelningen)
040-27 93 32 (expeditionen)