S:t Mikaels kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst

14907186396_c2714d215a_o

Gudstjänster på söndagen

Mässa varje söndag kl 11

Mässa med små och stora samt Gudstjänst med små och stora firas en gång per termin, se aktuellt datum i kalendern.

Gudstjänster mitt i veckan

Vardagsgudstjänst firas en gång i månaden på torsdag kl. 10.00 under terminen, se kalendern.

Morgonmässa kl. 8.30 varje onsdag i kapellet.

Kvällsmässa kl 18.00 varje tisdag under terminstid.

Morgonbön (Laudes) kl. 9.00 varje dag (utom onsdag) under terminen.

Varmt välkommen!

Kalender

Inga kalenderhändelser hittades..