Konfirmation

Konfirmandgrupp 2018-2019

Finns Gud? Vad är meningen med livet? Får jag vara mig själv? Är det okej att bli kär i vem som helst? Vad händer efter att man dör? Under konfirmandtiden får vi tillsammans ställa stora och små frågor och försöka hitta svaren. Genom musik, film, lek och kreativt skapande lär vi känna Gud, oss själva och den kristna tron.

Dag och tid: Onsdagar kl. 15.30-17.30 (drop in från kl. 15.00)
Läger: Helgläger 5-7 april 2019 tillsammans med sommargruppen i Hyllie kyrka
Konfirmation: 11 maj 2019
Mer information: minna.maksimov@svenskakyrkan.se, 040-27 93 10, jonas.wollin@svenskakyrkan.se, 040-27 93 06

 

Kontakt

Pedagog
Jenny Sjölin
040-27 93 39
jenny.sjolin@svenskakyrkan.se

Anmäl dig här!