Varmt välkommen till

S:t Nicolai kapell

Gudstjänstlivet i S:t Nicolai kapell

Januari till juni och september till december firas regelbundet gudstjänster i S:t Nicolai kapell.

Måndag: morgonbön kl. 8.45
Tisdag: morgonbön kl. 8.45
Onsdag: morgonmässa kl. 8.45, sinnesromässa kl. 19.
Torsdag: ekumenisk mässa kl. 17.
Fredag: morgonbön kl. 8.45
Varannan söndag: Holy communion service kl. 14 /Every other sunday, Holy communion service at 2pm. För mer information, se kalendern. For more information, please see the calendar.

Kontakt

S:t Nicolai kapell

Telefonnummer: 040-27 90 00 (växel)
Kaplan Agneta Hyllstam, 040-27 90 21
Sjömanspräst Håkan Norén, 040-27 94 36
Sinnesromässorna: Marie-Louise Norozi, präst och samordningsansvarig, 040-27 93 65

Öppettider: Kapellet är öppet för enskild andakt varje vardag kl. 9-16.
Besöksadress: Kyrkans Hus, Sjömansgården, Fiskehamnsgatan 3, Malmö
Epost: malmo@svenskakyrkan.se

Följ oss i sociala medier