Om S:t Nicolai kapell och Sjömansgården

Sjömanskyrkans historia
Sjömanskyrkan i Malmö bildades i början av förra seklet. 1928 tillträdde den första sjömansprästen sin tjänst. Kyrkan hyrde till en början lokaler på Jörgen Kocksgatan, i nära anslutning till Skeppsbron. Men lokalerna var opraktiska och verksamheten växte. I mitten av 1960-talet upplät Malmö stad en större tomt med befintliga byggnader, den så kallade Sjömansgården, åt den nybildade stiftelsen Sjömanskyrkan i Malmö.

Några år senare invigdes de nyrenoverade lokalerna, som i dag utgör ett pittoreskt inslag i den moderna stadsbilden. På Nicolaidagen, den 6 december 1969, invigdes S:t Nicolai kapell. Det är uppkallat efter sjömännens och fiskarnas skyddshelgon Nikolaus av Myra eller Nikolaus undergöraren.

Kyrkans hus – Sjömansgården
År 1992, efter en ekonomiskt tuff period, såldes Sjömansgården till Malmö Pastorat. Numera kallas Sjömansgården för Kyrkans hus och är idag ett pastoralt och administrativt centrum för Svenska kyrkan Malmö. Kyrkoherden, biträdande kyrkoherden, administrativa chefen, kontraktsadjunkten och kyrkoherdens administrativ koordinator utgör kyrkoherdeledningen på Kyrkans hus. Runt S:t Nicolai kapell utvecklas en öppen och tillgänglig pastoral miljö med ett regelbundet gudstjänst- och andaktsliv. Biträdande kyrkoherden är Kyrkans hus särskilda kaplan som arbetsleder Sjömanspräst och Universitetskyrkans präster samt pastorsexpedition och reception. Den administrativa delen leds av den administrativa chefen på Kyrkans hus.

S:t Nicolai kapell
Kapellet är öppet varje vardag kl 9-16. Här firas även gudsjänster som exempelvis Sinnesromässan samt förrättas dop, bröllop och begravningar.