Stilla veckan och påsk i S:t Pauli kyrka

Passionsandakter
I stilla veckan inbjuder vi till passionsandakt måndag 26/3-torsdag 29/3 kl.12:00 i S:t Pauli kyrka. Vi samlas för kortare andakt i kyrkan och efteråt inbjuds alla till sopplunch och pannkakor.

Måndagen den 26 mars
Paulimässa kl.18:00. Tema: ”att stanna upp”.

Tisdagen den 27 mars
Taizéinspirerad mässa kl.19:00.

Onsdagen den 28 mars
Morgonmässa kl.08:30. Fika efteråt.

Torsdagen den 29 mars
Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande kl.18:00.

Fredagen den 30 mars
Långfredagsgudstjänst kl.17:00 med Stabat Mater av G B Pergolesi.
S:t Pauli vokalensemble med solister och stråkkvartett.

Söndagen den 1 april
Påskdagsmässa i S:t Pauli kyrka kl.11:00.
Påskdagen är kyrkoårets största dag. Uppståndelsen är det som bär oss kristna och bildar själva utgångspunkten och grunden för hela den världsvida kyrkan.
Påskdagens mässa är årets största fest i kyrkan, därför vill vi här komma med en särskild inbjudan till denna fest.
Till gammal som ung, oavsett om du tycker att du har sångröst eller inte. Det enda kravet är att du vill sjunga och omslutas av andra sjungande människor!

Tanken är att vi alla, som kan och vill, samlas i kyrkan kl.10:15 denna söndag förmiddag, för att förbereda oss genom att sjunga igenom påskdagens psalmer och sånger. Syftet är naturligtvis att manifestera kyrkan genom att tillsammans fylla hela vår vackra Pauli-katedral med dessa glädjens toner och övertygande halleluja-rop!
OBS! Det är inga ”körsånger” som skall framföras, utan allt sker tillsammans med den övriga gudstjänstfirande församlingen.
VÄLKOMMEN!

Måndagen den 2 april, Annandag påsk
Emmausvandring med samling vid S:t Pauli kyrka kl.14:00, för pilgrims-vandring via S:t Johannes och S:ta Maria till mässan i S:t Matteus kyrka kl.16:00. Fika serveras längs vägen.

VÄLKOMMEN!