Andlig fördjupning

 

Kristen Recovery – en plats för andlig tillväxt

Efter Paulimässan har du möjlighet att dela erfarenheter, kraft och hopp med andra i vår grupp Kristen Recovery. Gruppen vänder sig till alla som vill närma sig Gud. Vi är här för att hjälpa varandra att leva i ett dagligt tillfrisknande från vår bortvändhet från Gud. Det enda villkoret för att delta i Kristen Recovery är en uppriktig längtan efter ett helare liv.

Vi träffas måndagar med start 24/9  kl.19:15 i S:t Pauli församlingshus, ingång via bottenplan. Före Recovery firar vi Paulimässa i S:t Pauli kyrka tillsammans kl.18.

För mer information
Diakon Alexander Kepp 040-27 90 96 / alexander.kepp@svenskakyrkan.se
Präst Stellan Ponnert 040-27 91 75 / stellan.ponnert@svenskakyrkan.se

 

Bokcirkel – med fokus på livs- och trosfrågor

Varannan måndag kl. 13-14:30 med start 3/9 i S:t Pauli församlingshus.
Vi läser, delar tankar och intryck från en aktuell bok. Bokcirkeln sker i samverkan med studieförbundet Sensus.

För anmälan och frågor
Präst Stellan Ponnert 040-27 91 75 / stellan.ponnert@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp om tro och livsfrågor

Varannan tisdag kl. 17:45-19 med start 11/9 i S:t Pauli församlingshus.
En öppen grupp där vi läser Bibeln, fördjupar oss i texterna och samtalar om liv och kristen tro.

För frågor och mer information
Präst Stellan Ponnert 040-27 91 75 / stellan.ponnert@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN!