Musik ger kärleken näring

”I kyrkorummet blandas musiken med evangeliets budskap om fred och kärlek likaväl som med människors förtvivlan över våld, fattigdom, konflikter och orättvisor i vår stad”.
Så står det i inledningsorden till det nya generalprogrammet för musik i S:t Petri kyrka.
Ett digert konsertprogram med verk från 1600-talet till nutid erbjuds detta spelår.
Konserterna i S:t Petri kyrka är gratis.
Bäddra i nätversionen ovan eller hämta ditt eget program i kyrkan eller i församlingshuset.
Välkommen att låta dig beröras och att dela musikupplevelser säsongen 2017/2018.