Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. En helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla.

I S:t Petri kyrka kan Du stanna upp och minnas vid flera olika tillfällen under helgen:

Kyrkan är öppen för ljuständning varje dag 10.00 – 18.00.

Lördag 4 november på Alla helgons dag
11.00 Högmässa
Håkan Norén, präst
Eva Blomdell, diakon
Petri Vokalensemble
Martin Arpåker, organist och dirigent
Petri Vokalensemble sjunger Bachmotetten ‘Komm, Jesu, komm’
och sånger av G F Händel.

15.00 Andakt vid Millesstatyn
Gamla kyrkogården, Gustav Adolfs torg
Musik av Gustaf Nordqvist samt Folkliga koraler
Martin Arpåker, basbaryton
Håkan Norén, präst

Söndag 5 november på Alla själars dag
11.00 Högmässa
Till åminnelse av de som avlidit under året.
Jessica Menzinsky och Håkan Norén, präster
Maria Pavalder, socionom
S:t Petri Ungdomskör
Alexander Einarsson, organist och dirigent

18.00 Konsert: Mauricé Duruflé Requiem
S:t Petri Motettkör
Maria Streijffert, mezzosopran
Ludvig Wallmark Ryberg, baryton
Lyssa Davidsson, violoncell
Carl Adam Landström, orgel
Martin Arpåker, dirigent

GUD,
ljusen från våra anhörigas och vänners gravar
lyser upp allhelgonatidens djupa höstmörker.
Låt dem för oss bli en påminnelse
om samhörighet och beroende
också över de gränser döden sätter i våra liv.
Låt minnet av våra döda och den kärlek vi fått motta
bli till ett tecken på att vi alla,
levande och döda,
lever i ditt minne
och av din kärlek.
AMEN.
(K G Hammar)