Tre av G F Händels populära barockverk spelas på konserten söndagen den 26 november kl 18.00.
Fri entré.

Medverkande:
Petri Sångare
Barockorkester
Jesenka Balic Zunic, konsertmästare
Carl Adam Landström, orgel
Anders Danman, cembalo
Karin Dahlberg, sopran
Maria Streijffert, alt
Martin Vanberg, tenor
Jonas Samuelsson, bas
Alexander Einarsson, dirigent

Program:
Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Alexander’s Feast, HWV 75
Concerto grosso i C-dur Alexander’s Feast, HWV 318
Orgelkonsert i g-moll op. 4 nr 1, HWV 289

Alexander’s Feast uruppfördes den 19 februari 1736 på Covent Garden i London. Med på programmet var också Concerto grosso i C-dur, även kallad Alexander’s Feast Concerto och Orgelkonsert i g-moll op. 4 nr 1, alltså alla de tre verk som framförs vid denna konsert i S:t Petri kyrka. Alla tre verken är dessutom komponerade 1736.
Alexander’s Feast är baserad på ett ode skrivet av John Dryden för att fira kyrkomusikens skyddshelgon Sankta Cecilia. Texten arrangerades åt Händel i en rad recitativ och arior. Två basarior är speciellt kända i detta verk: Bacchus, ever fair och Revenge, Timotheus cries.
Händels Concerto grosso i C-dur är komponerad i den stil som Corelli utarbetat i slutet på 1600-talet med grundidén att concertino, en liten instrumentgrupp ofta bestående av två violiner och cello, ställs mot ripieno, den stora stråkorkestern.
Orgelkonsert i g-moll op. 4 nr 1 är Händels första orgelkonsert och ingår i en serie orgelkonserter med opustalet 4. Det ovanliga med denna konsert är att alla satser utom nummer 3 har långsamma tempi.

(Rolf Martinsson, tonsättare och professor vid Musikhögskolan i Malmö)