söndag 14 januari går startskottet för vårens öppna visningar i S:t Petri kyrka. De nästan 700 år som S:t Petri haft en plats i Malmöbornas historia och i deras vardag har lämnat mer eller mindre synliga avtryck i kyrkorummet. Flera olika aspekter på vad som döljer sig bakom det vi ser kan Du ta del av i de guidade turerna i vår. Välkommen till berättelserna om S:t Petri kyrkas historia och rummets symbolik. Guide: Anne Ruponen

Söndag 14 och 28 januari kl 15.00
Gravstenarna berättar
Livsvillkor, symbolik och begravningsskick är något av vad som finns gömt i kyrkorummets gravstenar och epitafier. Möt kvinnor och män som satt sin prägel på livet i Malmö och på S:t Petri kyrka genom seklerna.

Söndag 11, 18 och 25 februari kl 15.00
Krämarkapellet – en värld av bilder
Symboler, helgonberättelser, allegoriska bilder, bibliska berättelser, existentiella frågor och Malmö stad. Välkommen till en djupdykning i kalkmålningarnas motivvärld och bilden som trosbärare och uttryck för våra mänskliga villkor.

7 mars 14 mars 21 mars kl 16.45
Symboler genom död till liv
Är kyrkorummets symboler bara ett eko från en svunnen tid? I en interaktiv symbolvandring försöker vi avkoda det dolda språket och undersöker om och hur det talar till oss idag.