Musik i S:t Petri kyrka

Musik ger kärleken näring

Från tidernas begynnelse fram till våra dagar har musiken spelat en viktig roll i att öppna människors hjärtan. Spelåret 2017/2018 vill beröra med verk från 1600-tal till nutid.

S:ta Cecilia – musikens skyddshelgon
S:ta Cecilia har sedan medeltiden kommit att betraktas som musikens och framför allt kyrkomusikens skyddshelgon. Tavlan S:ta Cecilias extas av Rafael är uppdelad i tre områden. Överst finns musicerande änglar, i mitten en grupp människor och längst ner olika musikinstrument liggande på marken. Här återspeglas en musikuppfattning som präglade hela medeltiden. Överst står den himmelska musiken: en gudomlig ordning med ett kosmos i balans och harmoni. Då människan är en avbild av kosmos återklingar den himmelska musiken i den mänskliga musiken som håller samman kropp och själ. När musiken manifesteras och uttrycker den kraft som gör henne till människa uppstår den hörbara musiken. Bilden tolkas som att det gudomliga finns i det mänskliga och tvärtom. Musiker har i alla tider varit medvetna om musikens gudomliga källa och sann musikutövning har ofta upplevts som en gudstjänst.

Musiken som gudstjänst
Kompositörer har genom seklerna tonsatt bibelns texter. I vår tid har Sven-David Sandström systematiskt arbetat sig igenom kyrkoåret precis som barockmästaren J. S. Bach gjorde. Andra har istället inspirerats av lyrik. In Terra Pax av Gerald Finzi bygger på en text av Robert Bridges. I dikten Noël jämför han sin existentiella upplevelse en stjärnklar natt med herdarnas upplevelse på julnatten. Han finner hopp i att kunna spegla sig i bibelns gamla texter, i att hans egna frågor har ställts av människor i alla tider. Änglarnas sång om fred på jorden är både ett glädjebudskap och en uppmaning att öppna våra hjärtan för de som drabbats av krig, förföljelse, fattigdom, konflikter och orättvisor.

Sakernas tillstånd
Svenska kyrkan är en kyrka i ständig förändring. Som kyrka ställer vi ständigt frågan om vad det är som är viktigt, vad det är vi ska satsa på. Är musiken viktig? Leonard Bernsteins svar är både tidlöst och väldigt aktuellt: »Musiken har aldrig stoppat ett krig eller skapat arbetsplatser. Det har aldrig varit dess uppgift. Musiken kan aldrig förändra sakernas tillstånd. Men den kan förändra människor. Den kan beröra människor så att de blir förändrade, blir berikade, upprättade och modiga så att de kan handla på ett sätt som kan förändra sakernas tillstånd genom hur de  röstar, hur de beter sig, genom hur de tänker.«

Musiken ger kärleken näring
Tonerna som ljuder under S:t Petri kyrkas höga valv är aldrig endast estetik. I kyrkorummet blandas musiken med evangeliets budskap om fred och kärlek likaväl som med människors förtvivlan över våld, fattigdom, konflikter och orättvisor i vår stad. I Bernsteins Peter Pan sjunger Wendy: »Bygg mitt hus av kärlek. Och måla det med tillit. Värm det med ditt hjärtas värme. Lägg ett golv av tro. Mura väggar av sanning. Och lägg ett tak av fred däröver.« Ett sätt att bygga på är genom musiken och vårt svar till hat och våld i vår tid blir: att musicera mer intensivt, vackrare, mer hängivet. If music be the food of love, play on!

Välkommen att låta dig beröras och att dela musikupplevelser i S:t Petri kyrka
säsongen 2017/2018.

Kalender

Inga kalenderhändelser hittades..