Vuxen

Livsnära samtal
Livsnära samtal är samtal nära vår egen vardag, mitt i livet. En kort introduktion utifrån kommande söndags tema samt bibeltexter och därefter ett gemensamt samtal utifrån frågan: ”Vad säger detta mig?”. Gruppen är öppen, ingen anmälan. Varje samling är fristående från de övriga. Vi träffas på torsdagar, udda veckor kl 16.45 i S:t Petri församlingshus på Själbodgatan 4b med start den 18 januari. Vårens sista träff är den 7 juni.
Kontaktperson: Eva Blomdell , 040-27 90 39

Guldkanten
Varannan måndag kl 12.30 serveras en lunchtallrik och en kopp kaffe tillsammans med ett inspirerande föredrag/musik i S:t Petri församlingssal på Själbodgatan 4a. Pris 40 kr (om inget annat anges). Vid varje tillfälle är det begränsat antal platser för lunchen.

Nytt för terminen är att vid program där anmälan krävs gäller köp av biljett,inte telefon/epost-bokning. Biljetterna säljs på Guldkanten samt måndag till fredag på diakonimottagningen kl 11-12.

Start för Guldkanten är den 12 februari.  Se kalendern för program. Kontaktperson: Cecilia Gussing, 040-27 90 52

Volontär
Du behövs! Vi välkomnar nya volontärer i alla åldrar, från olika kulturer och med olika erfarenheter. Att engagera sig som frivillig innebär att du är med och hjälper till vid våra olika verksamheter. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Gudstjänstvärd eller konsertvärd
Vid varje högmässa kl 11 är ett antal gudstjänstvärdar delaktiga i genomförandet av mässan. Vi behöver fler i dessa grupper. De samlas tillsammans med ansvarig präst kl. 10.15 i kyrkan. Uppgifterna är att bära kors och ljus i processionerna, läsa dagens bibeltexter, samla in och räkna kollekt, vid behov assistera i nattvardsutdelandet, samt att vara värdar vid ingången med överlämning av psalmbok och agenda. Efter mässans slut är de behjälpliga vid återlämnandet av psalmböcker, samt mingel vid kyrkkaffet, där det behövs uppmärksamhet om någon söker kontakt.

Det är ofta konsert i S:t Petri kyrka. Vi söker musikintresserade som  är villiga att vara värdar vid ingången, med överlämnande av konsertprogram. Vid de större konserterna behöver värdarna ha uppsikt över reservutgångarna i händelse att akut situation uppstår. Närvaro behövs c:a en timme före konserten och vid konsertens slut för att vara behjälplig vid utgången med att ta emot och räkna kollekten till musikverksamheten. Se aktuella konserter i kalendern.

Kontakta expeditionen 040-27 90 43 om du är intresserad av att göra en insats som gudstjänst- eller konsertvärd.

Frivilligarbetare inom diakonin
Inom diakonin kan du göra en insats genom att vara behjälplig med servering i öppna verksamheter, göra hembesök, vara promenadkompis eller med trädgårdsarbete. Kanske vill och kan du göra något vi själva inte sett behov av ännu. Hör av dig i så fall.
Anmälan om intresse till Eva Blomdell , 040-27 90 39

Kalender

25 feb
sön

Temavisning: En värld av bilder

15:00
S:t Petri kyrka
26 feb
mån

Middagsbön

12:10
S:t Petri kyrka
26 feb
mån

Guldkanten

12:30
S:t Petri kyrka
27 feb
tis

Mässa

12:10
S:t Petri kyrka
28 feb
ons

Mässa

08:30
S:t Petri kyrka
28 feb
ons

Tolvotie - Lunchkonsert

12:10
S:t Petri kyrka
1 mar
tor

Middagsbön med själaringning

12:10
S:t Petri kyrka
1 mar
tor

Liten & stor

13:30
S:t Petri församlingshus
1 mar
tor

Livsnära samtal

16:45
S:t Petri församlingshus
1 mar
tor

Mässa

18:30
S:t Petri kyrka