Övrig verksamhet i S:ta Maria kyrka

Mariahusets lokaler lånas ut till Individuell Människohjälp (IM), Läkare i världen och United Öresundskyrkan som alla bedriver verksamhet i Mariahuset.

Barn i väntan (BIV) och Barn i Start (BIS)

Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan driver tillsammans en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige. Syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i. BIV vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer och BIS till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige. BIV/BIS är politiskt och religiöst neutralt och det är kostnadsfritt att delta.

För mer information, kontakta Helene Rahm, verksamhetsansvarig och utbildare vid IM
0702-80 15 46, helene.rahm@svenskakyrkan.se

Läs mer om BIV/BIS på deras egen hemsida

Läkare i världen

Den internationella organisationen Läkare i världen (Medicines du Monde) erbjuder fri sjukvård till EU-migranter och papperslösa i Malmö. Varje torsdag står organisationens mobila klinik uppställd på parkeringen utanför S:ta Maria kyrka, Södervärnsgatan 8 i Malmö, mellan kl. 18.00-20.00. Kliniken är bemannad med legitimerad läkare, sjukvårdspersonal samt volontärer. Alla ställer upp ideellt.

Läs mer om Läkare i världen på deras egen hemsida

Frikyrkan United Öresundskyrkan

Frikyrkan United Öresundskyrkan firar ekumenisk gudstjänst med nattvard tillsammans med Svenska kyrkan S:ta Maria kyrka varje söndag kl. 10.30. Dessutom firas lunchbön på tisdagar kl. 12.15 och morgonandakt  på torsdagar kl. 07.00.

United Öresundskyrkan har även verksamhet för barn i S:ta Maria kyrkans lokaler.

  • Öppen förskola på torsdagar kl. 10.00
  • Wild Kids för barn i årskurs 4-6 på fredagar udda veckor kl. 17.30
  • FLOW för barn från årskurs 7 på fredagar jämna veckor kl. 18.00.

Läs mer om United Öresundskyrkan på deras egen hemsida